Galeria

CARLOS BUNGA | Post Monument

2012-07-26

26.06 - 31.10.2012

XIV Biennale Internazionale di Scultura di Carrara, Itália

 

BASEMENT OF THE SAFFI SCHOOL

Piazza Gramsci (formerly Piazza d'Army)